Glenn-falconer » Specials » Nederlandse landschappen
Glenn-falconer: Informatie van A tot Z

Het onstaan en de kenmerken van ons landschap

Het onstaan en de kenmerken van ons landschap Wie zegt dat het Nederlandse landschap saai en vlak is ? Heeft u ooit gehoord van stuwwalen, kwelders, Pingo-ruïnes of geestgronden? Ja! Dit is allemaal te vinden in ons landschap. Na het lezen van deze special heeft u kennis van het Nederlandse landschap en zult u anders gaan kijken naar Nederland. Of u nu in de auto of op de fiets zit, er is altijd wat moois te zien in Nederland.

Landschappen in Nederland

In Nederland onderscheiden wij 6 landschappen: Het veenlandschap, het rivierkleilandschap, het zeekleilandschap, het krijt/lösslandschap, het duinlandschap en het zandlandschap.

Het veenlandschap

In het veenlandschap vinden wij onder andere moerasgebieden en pingo-ruïnes. Samen zorgen zij voor bijzondere elementen in het Nederlandse landschap. Tevens trekt een moerasgebied bijzondere diersoorten aan en groeien er bijzondere planten. Meer hierover leest u in het artikel: "Het veenlandschap''.

Het rivierkleilandschap

Het rivierkleilandschap vinden wij nabij de rivieren. Er zijn wielen te vinden en donken. Wat dit precies zijn staat beschreven in het artikel: ''Het rivierkleilandschap''.

Het zeekleilandschap

Kwelders en kreekruggen, kenmerken voor dit landschap. De kwelders zorgen voor nieuwe stukken land, afgezet door de zee. De kreekruggen waren al vroeg geschikt voor bewoning. Hier waren de mensen beschermd tegen het water. Hoe dit ontstond en wat het precies is leest u in het artikel: ''Het zeekleilandschap''.

Het krijs/Lösslandschap

Het krijt/lösslandschap vinden wij in Limburg en is uniek voor Nederland. Kenmerkend zijn: De heuvels, graften en holle wegen. Waarom vinden wij eigenlijk dit landschap in Limburg en niet in Groningen? Dit leest u allemaal in het artikel: ''Het krijt/lösslandschap''.

Het duinlandschap

De duinen vormen onderdeel van het duinlandschap en beslaat ongeveer de hele kustlijn van Nederland. Grenzend aan zee is het prachtig hier te recrëeren. Maar heeft u zich wel eens verdiept in dit landschap? Want wat zijn nu eigenlijk geestgronden? In het artikel: "Het duinlandschap'' leest u hier meer over.

Het zandlandschap

Wie zei dat Nederland vlak is? Als u in het zandlandschap bent geweest, dan kijkt u anders tegen Nederland aan. Met de stuwwalen, heeft Nederland gebieden die wel 100 meter hoog liggen. Hoe dit is ontstaan en waar dit ligt leest u allemaal in het artikel: ''Het zandlandschap''.
Het zeekleilandschap met terpen en kwelders

Het zeekleilandschap met terpen en kwelders

Het zeekleilandschap beslaat de kustlijn van Noord-Nederland en Zuidwest-Nederland. Zeeklei is een afzetting van zee in de vorm van slib. Vandaar dat het in de kuststreken voorkomt. Zeeklei is erg vru…
Het veenlandschap, hoogveen en laagveen

Het veenlandschap, hoogveen en laagveen

Het veenlandschap beslaat tegenwoordig maar enkele gebieden in Nederland. Vroeger bestond Nederland voor een veel groter gedeelte uit Veen. Pas toen men het landschap ging ontginnen, vond er bewoning…
Het zandlandschap met brinken en essen

Het zandlandschap met brinken en essen

Het zandlandschap beslaat een groot deel van Nederland. Het bestaat vanzelfsprekend uit zand, maar toch kent het landschap een grote variatie. Zo zijn er hoge en droge gebieden, maar ook natte en lage…
Het duinlandschap langs de kust

Het duinlandschap langs de kust

Het duinlandschap beslaat de kust van Nederland. Van Zeeland tot aan de Waddeneilanden. De duinen beveiligen Nederland tegen de Noordzee. Hoewel de invloed van de mens aanzienlijk is heeft het een erg…
Het krijt-/lösslandschap

Het krijt-/lösslandschap

Zuid-Limburg is een uniek gebied. Het vormt een eenheid met het aangrenzende België en Duitsland. De flessenhals, zoals wij het gebied ook wel noemen, is toeristisch gezien erg aantrekkelijk. Mede doo…
Het rivierkleilandschap met kommen en wielen

Het rivierkleilandschap met kommen en wielen

Het rivierkleilandschap bestaat uit hoge en lage delen. Dit noemen wij de oerverwallen en kommen. De hogergelegen delen worden vooral gebruikt voor fruitteelt en de lagergelegen delen voor veeteelt. I…
Gepubliceerd door Glenn-falconer op 02-04-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!