Glenn-falconer » Hoofdpagina » Welkom!
Glenn-falconer: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Glenn-falconer

Het veenlandschap

Het veenlandschap

Het veenlandschap beslaat tegenwoordig maar enkele gebieden in Nederland. Vroeger bestond Nederland voor een veel groter gedeelte uit Veen. Pas toen men het landschap ging ontginnen, vond er bewoning…
Het duinlandschap

Het duinlandschap

Het duinlandschap beslaat de kust van Nederland. Van Zeeland tot aan de Waddeneilanden. De duinen beveiligen Nederland tegen de Noordzee. Hoewel de invloed van de mens aanzienlijk is heeft het een erg…
Het rivierkleilandschap

Het rivierkleilandschap

Het rivierkleilandschap bestaat uit hoge en lage delen. Dit noemen wij de oerverwallen en kommen. De hogergelegen delen worden vooral gebruikt voor fruitteelt en de lagergelegen delen voor veeteelt. I…
Het zeekleilandschap

Het zeekleilandschap

Het zeekleilandschap beslaat de kustlijn van Noord-Nederland en Zuidwest-Nederland. Zeeklei is een afzetting van zee in de vorm van slib. Vandaar dat het in de kuststreken voorkomt. Zeeklei is erg vru…
Het zandlandschap

Het zandlandschap

Het zandlandschap beslaat een groot deel van Nederland. Het bestaat vanzelfsprekend uit zand, maar toch kent het landschap een grote variatie. Zo zijn er hoge en droge gebieden, maar ook natte en lage…
Schrijf mee!