Glenn-falconer » Hoofdpagina » Welkom!
Glenn-falconer: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Glenn-falconer

Het veenlandschap, hoogveen en laagveen

Het veenlandschap, hoogveen en laagveen

Het veenlandschap beslaat tegenwoordig maar enkele gebieden in Nederland. Vroeger bestond Nederland voor een veel groter gedeelte uit Veen. Pas toen men het landschap ging ontginnen, vond er bewoning…
Het duinlandschap langs de kust

Het duinlandschap langs de kust

Het duinlandschap beslaat de kust van Nederland. Van Zeeland tot aan de Waddeneilanden. De duinen beveiligen Nederland tegen de Noordzee. Hoewel de invloed van de mens aanzienlijk is heeft het een erg…
Het rivierkleilandschap met kommen en wielen

Het rivierkleilandschap met kommen en wielen

Het rivierkleilandschap bestaat uit hoge en lage delen. Dit noemen wij de oerverwallen en kommen. De hogergelegen delen worden vooral gebruikt voor fruitteelt en de lagergelegen delen voor veeteelt. I…
Het zeekleilandschap met terpen en kwelders

Het zeekleilandschap met terpen en kwelders

Het zeekleilandschap beslaat de kustlijn van Noord-Nederland en Zuidwest-Nederland. Zeeklei is een afzetting van zee in de vorm van slib. Vandaar dat het in de kuststreken voorkomt. Zeeklei is erg vru…
Het zandlandschap met brinken en essen

Het zandlandschap met brinken en essen

Het zandlandschap beslaat een groot deel van Nederland. Het bestaat vanzelfsprekend uit zand, maar toch kent het landschap een grote variatie. Zo zijn er hoge en droge gebieden, maar ook natte en lage…
Schrijf mee!